The PuXuan Hotel and Spa 1, WangFuJing Street, DongCheng District, Beijing 100006, China