Hotel Bardo Savannah 700 Drayton Street, Savannah, GA, 31401, USA